Wednesday, 30 November 2011

REKREASI   MATEMATIK


TUJUH BULATAN BERJIRAN


Sila isikan nombor-nombor 1 hingga 7 (satu nombor sahaja bagi setiap bulatan) ke dalam bulatan-bulatan dalam rajah di atas supaya jumlah lurus ialah 12 dengan syarat nombor-nombor yang berjiran tidak boleh berada di dalam bulatan luar yang berjiran.

FAEDAH DAN KEPENTINGANNYA

·                     Kemahiran psikomotor pelajar – melukis rajah dengan berseni.
·                     Kemahiran operasi asas matematik iaitu menambah dan menolak (secara tidak langsung)  nombor-nombor.
·                     Unsur-unsur penggunaan kemahiran penyelesaian masalah.
·                     Kefahaman konsep kejiranan dan jumlah lurus.
·                     Mengelakkan kebosanan dan kejemuan belajar matematik dan sekaligus menambah minat serta kesukaran belajar matematik.

HURAIAN PENYELESAIAN
Aturkan nombor-nombor 1 hingga 7 seperti berikut :


Nombor 4 seharusnya atau semestinya ditempatkan di dalam bulatan tengah dan pasangan nombor 1 & 7, 2 & 6, 3 & 5 semestinya ditempatkan dalam satu barisan lurus iaitu ;

Bagi mengelakkan nombor yang berjiran daripada berada di dalam bulatan-bulatan yang berjiran, kita Cuma perlu membuat pengubahsuaian sahaja. ( Sila rujuk jawapan di atas ).